gdzieś


gdzieś
Ktoś może coś wsadzić sobie gdzieś zob. wsadzić.
Mieć kogoś, coś (głęboko) gdzieś zob. mieć 7.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • gdzieś — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} wskazuje na nieokreślone miejsce, cel lub trasę ruchu; mówiący nie jest w stanie albo nie ma zamiaru określić go bliżej; w jakimś miejscu, do jakiegoś miejsca : {{/stl 7}}{{stl 10}}Gdzieś go już… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gdzieś — 1. «wyraz dodawany do określeń miejsca, kierunku, niekiedy także czasu, nadający im odcień mniej dokładnego sprecyzowania, przybliżenia» Gdzieś na wierzchołku drzewa zaskrzeczała sroka. Gdzieś na widnokręgu zamajaczyły mury miasta. Gdzieś z… …   Słownik języka polskiego

  • gdzieś — Około; mniej więcej; w przybliżeniu Eng. About; approximately …   Słownik Polskiego slangu

  • licho gdzieś — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}nosi [poniosło] {{/stl 13}}{{stl 7}} o sytuacji, gdy ktoś nie jest w stanie przebywać w jednym miejscu i ciągle gdzieś chodzi, włóczy się, podróżuje; kogoś ciągle nie ma, kiedy jest potrzebny : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • diabli gdzieś — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}noszą [ponieśli] {{/stl 13}}{{stl 7}}, to samo co licho gdzieś {{/stl 7}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}{{stl 7}}nosi [poniosło]: Gdzie go diabli ponieśli? Miał być przed czwartą w domu. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mieć coś/kogoś gdzieś — Być obojętnym; nie przejmować się; lekceważyć. Eng. To be indifferent; not to care at all; to ignore; to show disrespect …   Słownik Polskiego slangu

  • móc kogoś pocałować gdzieś — (Zwłaszcza w rozkaјniku jako wykrzyknienie wyrażające przekorę, bunt, lub lekceważenie) Być lekceważonym i pogardzanym Eng. (Especially as an exclamation of defiance and contempt) To be treated with contempt and disrespect …   Słownik Polskiego slangu

  • ul — Gdzieś wrze, huczy, zawrzało itp. jak w ulu «gdzieś panuje, zapanował gwar, zgiełk, hałas, harmider, gdzieś jest zamieszanie»: Jedni z nas trzepali fotele i dywany, inni zaciągali i froterowali podłogi, myli okna, uprzątali ścieżki, pucowali… …   Słownik frazeologiczny

  • garnek — Gdzieś wrze, zawrzało, gotuje się, zagotowało się, kipi, zakipiało jak w garnku «gdzieś powstał zamęt, hałas, niepokój, ruch»: (...) wnet w środkowej i wschodniej Europie zagotuje się jak w garnku (...). Twór 11/1968. Nie mieć, nie ma co do… …   Słownik frazeologiczny

  • wrzeć — Gdzieś wrze jak w garnku zob. garnek. Gdzieś wrze jak w ulu zob. ul. Krew w kimś wrze zob. krew 18 …   Słownik frazeologiczny